142249
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
145
670
140676
275
3834
142249

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-03 01:04

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Post on 20 มิถุนายน 2562
by Uttaradit
ฮิต: 278
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (S__10338386.jpg)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ 160 kB
Download this file (S__8822804.jpg)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 129 kB
Download this file (S__8822806.jpg)รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 102 kB
Download this file (S__9437265.jpg)ประกาศ ประดวดราคาซื้อประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  302 kB
Download this file (S__9437267.jpg)ประกาศ ประดวดราคาซื้อประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 197 kB
Download this file (บัญชีเอกสารส่วนที่+1+และ+2+(ซื้อ).doc)บัญชีเอกสาร 63 kB
Download this file (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม - ธันวาคม 2561.pdf)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 1444 kB
Download this file (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม-มีนาคม 2562.pdf)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 2909 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf)ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 240 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิดสือประชาสัมพันธ์.pdf)ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 284 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1.pdf)ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 274 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์.pdf)ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 2 281 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf)ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 279 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว.pdf)ประกาศผู้ชนะ จัดซื้องานบ้านงานครัว 274 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน 1.pdf)ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 265 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน 2.pdf)ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 284 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน.pdf)ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  237 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ ซื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำ.pdf)ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำ 283 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่3.pdf)ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3  2168 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือตุลาคม-ธันวาคม 62.pdf)ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562 1691 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 62.pdf)ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 1156 kB
Download this file (ประกาสผู้ชนะ จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ.pdf)ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ 273 kB
Download this file (ใบเสนอราคา.doc)ใบเสนอราคา 81 kB